May Áo Thun Sự Kiện Cần Những Tiêu Chí Nào?

Mỗi chiếc áo thun sự kiện sẽ gắn liền mỗi thông điệp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến mọi người. Chính vì vậy áo sự kiện đòi hỏi sự sáng tạo và thể hiện được hết ý nghĩa của nó. Vậy may áo thun sự kiện cần đáp ứng những tiêu chí nào?…